Skip To Content
FI

Cloetta x Suomen Olympiakomitea

Vastuullisuus Cloetta x Suomen Olympiakomitea

Cloettan ja Suomen Olympiakomitean kumppanuus keskittyy nuorten liikunnan tukemiseen urheiluseurojen Tähtiseura-laatuohjelman kautta. Kumppanuus on osa Cloettan vastuullisuustyötä.

Cloettan tuki kohdennetaan urheiluseurojen Tähtiseura-ohjelmalle, joka on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen yhteinen laatuohjelma. Ohjelmassa on mukana jo yli 800 urheiluseuraa. Tähtiseurassa toimitaan vastuullisesti, kuunnellaan ja kannustetaan osallistujia. Nuorelle ja hänen vanhemmilleen seuran tähtimerkki on lupaus turvallisesta ympäristöstä, jossa nuori voi liikkua ja urheilla omalla tasollaan.

Cloettan tuki kohdistetaan erityisesti 11–16-vuotiaisiin eli ikäryhmiin, joissa liikuntaharrastukset usein hiipuvat. Urheiluseura voi olla nuorelle juuri se paikka, josta löytyy uusia kavereita, onnistumisen kokemuksia ja iloa arkeen. Parhaimmillaan harrastuksen kipinä voi muuttaa koko nuoren elämän.

Koululiikunnan lisäksi liikuntaa ja urheilua nuorille järjestävät ennen kaikkea urheiluseurat kautta maan. Urheiluseurat muodostavat Suomen suurimman kansanliikkeen, jossa on mukana joka kolmas suomalainen – harrastamassa, kilpailemassa, ohjaamassa, valmentamassa tai vapaaehtoistyössä. Urheiluseuroissa nuoret pääsevät harrastamaan eri lajeja koulutettujen valmentajien ohjauksessa. Urheiluseurat tekevät yhteiskunnallisesti tärkeää nuorisotyötä ja Cloetta on mukana tukemassa tätä tärkeää työtä.