Skip To Content
FI

Rainforest Alliancen sammakkologo kertoo vastuullisesti tuotetusta kaakaosta

RA_Small_Choices_1080x1080_1x1_ENG
22.3.2023

Yksi Cloettan kestävän kehityksen kulmakivistä on vastuullisesti tuotettujen raaka-aineiden hankinta. Kaikissa Cloettan suklaatuotteissa, kuten Tupla-patukoissa ja Royal-suklaatuotteissa on jatkossa Rainforest Alliancen sammakkologo kertomassa vastuullisuudesta.

Pääosa Cloettan käyttämästä kaakaosta ja suklaasta on peräisin Länsi-Afrikasta. Kaakaonviljelyyn Länsi-Afrikassa liittyy monenlaisia taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä haasteita. Alhainen satomäärä ja alhainen tulotaso ovat keskeisiä ongelmia.

Suklaatuotteiden projektipäällikkö Tiia Aho, miksi Cloetta suklaatuotteissa on Rainforest Alliancen logo?

Hankkimalla Rainforest Alliance-sertifioitua kaakaota varmistamme laadukkaan raaka-aineen tuotteisiimme ja samalla tuemme viljelijöitä. RA:n sammakkologo takaa sen, että tuotteissamme käytetty kaakao on tuotettu menetelmin, jotka ottavat huomioon kaikki kolme kestävän kehityksen osa-aluetta: sosiaalisen, taloudellisen ja ympäristövastuun.

Rainforest Alliance-sertifiointi auttaa viljelijöitä suojelemaan metsiä, toteuttamaan maanviljelijöiden ja työntekijöiden ihmisoikeuksia sekä parantamaan heidän toimeentuloansa. Rainforest Alliancen kannustaa viljelijöitä ja yrityksiä työskentelemään yhdessä näiden asioiden puolesta.

Miten viljelijät hyötyvät sertifioinnista?

He saavat koulutusta paremmista viljelymenetelmistä, he pystyvät näin parantamaan satoaan, torjumaan ilmastokriisiä ja lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Sadon määrän ja laadun paraneminen kasvattaa myös viljelijän saamia tuloja. Riippumattoman kolmannen osapuolen tekemät tarkastukset varmista­vat, että ohjelman kriteerejä noudatetaan.

Cloettan suklaatuotteissa oli aiemmin UTZ-logo. Miksi se vaihtui Rainforest Alliancen sammakkologoon?

Vuodesta 2014 saakka kaikissa Cloetta suklaatuotteissa on käytetty UTZ-sertifioitua kaakaota. Kun UTZ-järjestö ja Rainforest Alliance fuusioituivat, tuotteidemme UTZ-logo vaihtuu uudeksi sammakkologoksi vuoden 2021 aikana. Ostamalla 100 % Rainforest Alliance -sertifioitua kaakaota, luotamme sen olevan vastuullisesti tuotettua.

Voidaanko Rainforest Alliance -sertifikaatilla varmistaa, että kaakaon tuotannossa ei käytetä lapsi- tai orjatyövoimaa?

Rainforest Alliance-sertifikaattiin sitoutuneiden viljelijöiden tiloilla orjatyö ei ole sallittua ja lapsityövoiman käyttöön kiinnitetään huomiota. Isommat lapset voivat työskennellä kotitilalla, mutta samalla on huolehdittava siitä, että he voivat käydä koulua. Puuttumalla lapsityövoiman monimutkaisiin lähteisiin ja perimmäisiin syihin, kuten köyhyyteen ja matalaan elintasoon, voimme yhdessä työskennellä lapsityövoiman käytön lopettamiseksi.

Työskentelemme Cloettalla aktiivisesti varmistaaksemme turvalliset ja hyvät työolot kaikille raaka-aineidemme hankintaketjussa työskenteleville. Edellytämme tätä kaikilta alihankkijoiltamme. Tämä on myös kirjattuna toimittajiemme eettisiin periaatteisiin (Supplier Code of Conduct).

Mitä muuta te Cloettalla teette parantaaksenne kaakonviljelijöiden toimeentuloa?

Cloetta osallistuu Rainforest Alliancen johtamaan kaksivuotiseen ”Living Income Module”-pilottiprojektiin, jonka tavoitteena on testata työkaluja, joiden avulla autetaan kaakaonviljelijöitä saamaan riittävä toimeentulo. Projektissa hyödynnetään lohkoketjutekniikkaa, jonka avulla varmistetaan maksujen läpinäkyvyys ja jäljitettävyys. Työkalun avulla voidaan laskea, maksaa ja jäljittää suoraan viljeliöille menevät maksut. Tämä on toivoaksemme yksi keino luoda elinvoimaisia maaseutuyhteisöjä, vähentää köyhyyttä ja lapsityövoiman käyttöä sekä suojella ympäristöä.